Maliyet Enflasyonu

(Cost inflation) Girdi fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatlar genel düzeyi­nin yükselmesidir. Fiyatları yükselten etkenlerin bir bölümü maliyetlerden kaynaklanır. Hammadde ve ara malları fiyatlarının artışı ve yüksek faiz oranları maliyetlere yansıdığında fiyatlar yükse­lir. Örneğin ham petrol fiyatları yüksel­diğinde, petrol ithalatçısı ülkelerde fiyat artışları ortaya çıkar. Döviz kurlarının artışı sonrasında, ithal malları fiyatları­nın yükselmesi de maliyet enflasyonu­nun nedenlerinden birini oluşturur.