Maliyet-Gelir Oranı

(Cost-income ratio) Toplam giderlerin toplam gelirlere bölünmesiyle hesapla­nan ve bir birimlik gelire karşılık gelen maliyeti gösteren orandır.