Maliyet Hesapları

(Cost accounts) Üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin ve hizmet işletmele­rinden sunulan hizmetlerin maliyeti­nin kayda alınması amacıyla kullanılan hesaplardır.