Maliyetüstü Fiyatlandırma

(Mark-up pricing) Eksik rekabet pi­yasalarında firmanın, ortalama mali­yetinin marjinal maliyete eşit olduğu durumda, talep fiyat esnekliğini de dikkate alarak hesaplanan kârın orta­lama maliyete eklenmesiyle belirlenen değerdir. Michal Kalecki tarafından marjinal maliyet fiyatlandırmasına se­çenek olarak geliştirilmiştir.