Malthusgil Nüfus Teorisi

(Malthusian theory of population) T.R. Malthus, nüfusun geometrik, gıda maddelerinin ise aritmetik hızla art­tığını belirtmiştir. Malthus artan nü­fusa oranla gıda maddeleri üretiminin yetersiz kalması nedeniyle açlık, has­talık, ölüm ve savaşlar ortaya çıkabi­leceğini tahmin etmiştir. Bu durumda yoksulluğun kalıcı bir hale gelmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan Malthus yoksulların ekonomik durumunun iyi­leştirilmesinin doğum oranlarını yük­selterek sorunu daha da ağırlaştıraca­ğını vurgulamıştır. Malthus’un önerdiği çözüm ise nüfus kontrolü politikasıdır.