Marka Değeri

(Brand value) Tüketicinin belirli bir marka taşıyan ürünü satın almak için fazladan ödediği değeri ifade eden bir terimdir. Markanın toplam değerini hesaplamak için önerilen bir yöntem de marka sahibi şirketin piyasa değerinden defter değerinin çıkarılmasıdır. Soyut bir kavram olan markanın değeri bazı köklü şirketlerde makine ve teçhi­zatın somut değerini geçebilir. Bir spor organizasyonunun veya liginin marka değerinin yükselmesi yeni sponsor­ların bulunmasını veya mevcutların daha fazla maddi destek vermesini sağlayabilir.