Marka İmajı

(Brand image) Marka ve ürün ile ilgili beklentilerin, izlenimlerin ve deneyim­lerin tüketicilerin zihninde bıraktığı izler, satın alma kararında önemli bir faktördür. Ancak marka imajının olu­şumunda zihinsel algılar ve düşünceler kadar duygular da etkili olur. Marka ile ilgili algı ve duygular olumlu veya olum­suz olabilir. Olumlu bir marka imajı için reklam ve tanıtımın belirli bir süre de­vam etmesi ve verilen mesajın tutarlılı­ğını koruması gerekir.