Marka İnşası

(Brand building) Yeni geliştirilen bir ürünün marka haline gelmesi sürecinde ilk adım, belirli bir tüketici segmentinin “hedef kitle” olarak seçilmesidir. Hedef kitlenin tanınması, eğilim ve tercih­lerinin araştırılması, bir sonraki adım olan “konumlandırma” çalışmalarını da kolaylaştırır. Konumlandırma hedef kitlenin önem ve değer verdiği ürün nitelikleri dikkate alınarak yapıldığın­da markalaşma süreci hızlanır. Bu aşa­mada ürünün diğerlerinden farklı olan başlıca özellikleri ve en önemli görülen niteliği ön plana çıkarılır. Daha sonra ürünün tüketiciler için değer yaratan yönleri ile ilgili bilgiler, hedef kitleye yönelen etkili mesajlara dönüştürülür. Oluşturulması amaçlanan markanın kişiliğini yansıtan bir logonun ve rek­lam sloganlarının seçilmesinden sonra “içerik pazarlaması” yöntemi kullanılır. Marka için oluşturulacak internet site­si tüketiciler için çekici unsurları içer­melidir. Markanın olgunlaşması için düzenlenen kampanyalar, hedef kitle­nin niteliklerine ve tercihlerine uyum göstermelidir. Markanın inşa süreci uzun süreli ve zahmetlidir. Ancak kali­te veya fiyat konusunda yapılan küçük hatalar bile marka imajının kısa sürede yıpranmasına yol açabilir.