Marka Kaldıracı

(Brand leverage) Bir ürünün markası­nın bilinirliğinden ve gücünden yarar­lanılarak benzer bir ürünün pazara sü­rülmesidir. “Marka genişlemesi” olarak da adlandırılan bu uygulama reklam ve tutundurma maliyetini düşürebilir.