Marka Lisansı

(Brand license) Bir firmanın lisans an­laşmasında belirtilen bedel karşılığın­da belirli bir süre için diğer bir firmanın markasını kullanabilme hakkına sahip olmasıdır. 1950 ile 1980 arasında bazı sanayiciler, dünyada ve Türkiye’de ta­nınan bir markanın lisansını satın ala­rak üretim yapmışlar ve ithalatı ikame etmişlerdir. Sonraki dönemlerde yerli markaların güçlenmesi ve yabancı ser­maye yatırımlarının artması nedeniyle lisans anlaşmalarının sayısı azalmıştır.