Mecralar

(Media) Mecra Arapçada dere ya­tağı anlamına gelir. Pazarlama ve reklamcılıkta ise tüketicilerle ile­tişim kuran araçların genel adıdır. Başlıca mecralar radyo, televizyon ga­zeteler, dergiler, kataloglar, internet ve sosyal medyadır. Her medyanın maliyet, erişim, frekans ve etki açısından avan­tajları ve dezavantajları vardır. Reklam ajansları belirli bir bütçe ile en etkili reklamı oluşturmak için en etkili mec­rayı veya mecraları araştırır. Türkiye’de 70’li yıllarda sınırlı sayıda gazete ve dergi vardı. Televizyon ve radyo yayıncılığında devlet tekeli sürdürülüyordu. Bu dönem­de kitlesel pazara ucuz yoldan ulaşmak mümkündü. 90’lı yıllarda özel radyo is­tasyonları ve TV kanalları yayına başla­dı. 2000’li yıllarda ise internet ve sosyal medya da mecralar arasına girdi. Aynı süreçte çok sayıda tüketici segmenti oluştuğu için farklı mecraların her biri belirli bir kesim üzerinde etkili oldu.