Melek Yatırımcı

(Angel investor) Melek yatırımcı adı ve­rilen kişiler, ileride gelişeceğini düşün­düğü ancak işin başında riskli görünen girişimlere ilk faaliyet dönemlerinde destek sağlar. Melek yatırımcı çoğun­lukla destek verdiği girişimin bulunduğu sektörde geçmişte faaliyet göstermiş ve başarılı olmuş kişidir. Kendi işinde edin­diği deneyimi ve içgörüsü sayesinde genç girişimcinin başarı şansını sektörün dı­şındakilerden daha iyi değerlendirebilir. Kurulan girişim başarılı olduğunda me­lek yatırımcının da kazancı artar.