Mentor

(Mentor) İşyerindeki genç profesyo­nellere örgütsel ilgiyi ve kendi birikim ve deneyimlerini aktaran kişidir. Çalı­şanlara kurum gelenekleri, şirket poli­tikaları, kariyer geliştirme ve çalışma yöntemleri konusunda bilgi verir. Aynı işyerinde olmasa da genç girişimcilere deneyimlerini ve bakış açısını aktaran kıdemli girişimcilere de mentor denir.