Metcalfe Yasası

(Metcalfe’s Law) 3Com şirketinin kuru­cusu ve ethernet’in mucidi Robert Met­calfe tarafından formüle edilen bu yasada “Bir bilgi ve iletişim ağının yararı, bu ağ­ları kullanan kişi sayısının karesi kadar artar” tespiti yapılmıştır. Bu yasa, iletişim hizmetlerinin kullanıcı sayısı arttıkça, gi­derek daha fazla değer kazanmasını açık­lamaktadır. Bu süreç “ağ etkisi” (network effect) olarak da adlandırılmaktadır. Eski ekonomide az bulunan ürün değerli olurken, yeni ekonomide değeri “yaygın kullanım” artırmaktadır. Bir ortamda iki kişide telefon varsa 1 iletişim bağlantısı vardır. Telefon ve kişi sayısı 5’e çıktığında bağlantı sayısı 10’a, 12’ye çıktığında ise 66’ya yükselmektedir.