Moleküler Elektronik

(Molecular electronics) Nanometre bo­yutlarında elektronik araçlara sahip ve ayrı moleküllerden oluşan sistemlerin adıdır. Moleküler elektronik malzeme­ler bu nitelikleri ile bugünün yarıiletken araçlarında görülen ve süreklilik göste­ren malzemelerden farklıdır. Bu tür mal­zemelerin maliyetinin daha düşük olaca­ğı, daha hızlı işleyeceği ve daha az enerji harcayacağı tahmin edilmektedir.