Monopol

(Monopoly) Tek satıcının bulunduğu monopol piyasası firmaların aralarında anlaşıp tek bir firma gibi davranmala­rı durumunda da ortaya çıkabilir. Tam rekabet ve monopol durumunun fark­larını bir grafikte görmek mümkündür. Tekel durumundaki firma daha az miktarda ürünü daha yüksek fiyattan satıp aza­mi tutarda kâr elde etmektedir. Bu tür uygulamalar yaygınlaştığında fiyatlar genel seviyesini yükseltebilmekte, ay­rıca rekabetin bulunmadığı bir pazarda ürün kalitesi de düşebilmektedir. Bu nedenle hükümetler tekel durumunda­ki firmaların veya fiyat anlaşması ya­parak tek bir firma gibi hareket eden az sayıda firmanın faaliyetlerini yakından denetlemektedir.