Monopson

(Monopsony) Bu terim tek alıcı anla­mına gelmektedir. Tek alıcı karşısında çok sayıda satıcının bulunduğu piya­salarda, birbirinden farklı başlıca iki durum söz konusu olabilir. Arz esnekli­ğinin yüksek olduğu ve satıcıların reka­bet halinde bulundukları bir piyasada, monopsoncunun durumu kuvvetlidir. Ancak piyasaya egemenliğinin bir sını­rı vardır. Hem talep edeceği miktarı ve hem bunun fiyatını, yani ikisini birden kendi isteği ile belirleyemez. Monopsoncu fiyatı belirlerse alabilece­ği miktar arz eğrisine bağlıdır. Alacağı miktarı önceden kararlaştırmışsa, fiyat piyasaya göre belirlenecektir. Monopsoncu, bazen tekrar satmak üzere alan bir firmadır. Eğer bir kamu kuruluşu değilse, faaliyeti kâr amacına dönüktür.