Montaj Sanayisi

(Assembly industry) Ara malların ve parçaların üretim sürecinde bir araya getirilerek nihai ürünü ortaya çıkaran iş­letme veya sektördür. Montaj sanayiin­de maliyet içinde ithal parçaların oranı büyük önem taşımaktadır. Başlangıçta yüksek olan bu oranın zamanla düşürülmesi amaçlanmaktadır. Montaj sanayi­sinin ülke ekonomisine katkısı yerli üre­tim oranı yükseldikçe artmaktadır. 1980 öncesinde kurulan tesislerin bir bölümü montaj sanayisi diye eleştirilmiştir. An­cak küreselleşme dönemde fabrika veya tesis dışından gelen parça ve aksamın oranı artış eğilimi göstermektedir. Çün­kü şirketler rekabet güçlerini korumak için ara mallarını ve parçaları belirli bir kalitenin altına düşmemek şartı ile en ucuz fiyattan tedarik etmek zorundadır. Kendi entegre tesisinde üretilen parça ve aksamın maliyeti yüksek olduğunda şirketler, bunları bölgeleri ve ülkele­ri dışından tedarik edebilmektedir. Bu durum, işyerinin bir montaj fabrikasına dönüşmesine yol açmaktadır.