Mübadele

Lozan Barış Anlaşması sonrasında Tür­kiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 1,5 milyona yakın Anadolu Rumu, Yu­nanistan’da yaşayan 379 bin 913 Türk ile mübadele edildi. 1923’ten sonraki 15 yıl içinde Balkanlar’dan ve diğer böl­gelerden toplam 711 bin 611 göçmen ve mülteci geldi. Göçmenler için 66 yeni köy inşa edildi ve yaklaşık 20 bin ev tamir edildi. Gidenlerin önemli bir bö­lümü işçi, esnaf ve tüccar olduğu için, mübadele ekonomik faaliyeti ve üreti­mi olumsuz etkiledi. Gelenlerin sayısı daha az olduğu ve yeni koşullara uyumu zamanla gerçekleştiği için Cumhuri­yetin ilk yıllarında ekonomik faaliyette duraklama ortaya çıktı. Mübadillerin ve göçmenlerin, doğdukları topraklarda öğrendikleri tarımsal teknoloji ve zana­at bilgisi, yerli halk için örnek oluşturdu.