Mudaraba

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana uygulanan bir ortaklık biçimidir. Bu ortaklıkta bir taraf emek, diğer taraf sermaye sağlamakta, ortaya çıkan kâr paylaşılmaktadır. Bu yöntemde serma­ye sahibi ile sermayesi bulunmayan an­cak zihninde bir iş fikri ve projesi bulu­nan girişimciyi bir araya getirmektedir.