Muhabir Banka

(Correspondent bank) Muhabirlik an­laşması yaptığı diğer bir bankanın müş­terilerine de bankacılık hizmeti veren kuruluştur.