Muharrem Kararnamesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1854 yı­lından itibaren almaya başladığı dış borçları ödeyememesi üzerine, İngilte­re, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda’dan oluşan alacaklı ülke temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul tarafından borçların yeniden düzen­lenmesi ve yönetilmesi amacıyla 20 Aralık 1881 tarihinde imzalanan anlaş­madır. Bu kararname Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk borç konsolidasyon anlaşmasıdır. Bu kararnameden sonra dönemin bazı önemli vergileri borç ödemeye tahsis edilmiş ve ödeme süre­cini yönetmek üzere Düyun-ı Umumi­ye İdaresi kurulmuştur.