Mükellef

(Taxpayer) Yasal olarak kendisine ver­gi ödeme yükümlülüğü getirilen gerçek veya tüzel kişidir. Mükellef kendi payı­na düşen vergi borcunu süresi içinde ve uyulması gereken şekil şartlarını dik­kate alarak ödemek zorundadır.