Mundell Modeli

(Mundell model) Büyüme oranındaki artışın ödemeler bilançosunda yalnız­ca kısa dönemde bir iyileşmeye, uzun dönemde ise daha da kötüleşmeye ne­den olacağını ileri süren ve 1968 yılında Robert A. Mundell tarafından standart Keynesyen modellere alternatif olarak geliştirilen modeldir.