MÜSİAD-SAMEKS

(MUSIAD- Purchasing Managers In­dex) Müstakil Sanayiciler ve İşadam­ları Derneği’nin tarafından açıklanan SAMEKS (Satın Alma Müdürleri En­deksi) sanayi ve hizmetler dallarını kap­samaktadır. Her ay hesaplanan endeks ilgili ayın son işgünü kamuoyuna duyu­rulmaktadır. Her ay MÜSİAD üyeleri­nin işyerlerindeki satın alma müdürle­rine sanayi endeksi için altı, hizmetler endeksi için beş soru sorulmaktadır. Gönderilen 1100 soru formundan en az 500’ü cevaplandırılmaktadır. Sanayi sektöründeki işyerlerine üretim, satın alınan hammadde, stoklar, teslim süresi ve çalışan sayısı ile ilgili sorular sorul­maktadır. Hizmetler sektöründeki so­rular ise iş hacmi, stoklar, teslim süresi ve çalışan sayısı konularındadır.