Mutabakat

(Settlement) İki veya daha fazla taraf arasındaki fon veya menkul kıymet ak­tarımından kaynaklanan yükümlülük­lerin yerine getirilmesidir.