Müteselsil Borç

(Joint debt) Bir borç ilişkisinde birden fazla kişinin alacaklıya karşı her birinin borcun tamamından asıl borçlu sıfatıy­la sorumlu olduğu borçtur.