Mutlak Üstünlük Teorisi

(Theory of absolute advantage) Bir ülkenin ihraç edeceği malı, maliyet ve kalite açısından diğer ülkelere göre daha uygun koşullarda üretebilecekleri durumları inceleyen bir dış ticaret teri­midir. Mutlak üstünlük durumu doğal kaynaklardan, sermaye imkânların­dan, teknolojik düzeyden veya coğrafi avantajlardan ileri gelebilir. Teoride iki ülkenin dış ticarette mutlak üstünlüğe sahip oldukları ürünlerde uzmanlaş­maları her iki ülkenin de yararına oldu­ğu belirtilmektedir. Teori Adam Smith tarafından geliştirilmiştir.