Mutlak Yoksulluk

(Absolute poverty) Kişi veya ailenin belli bir gelir düzeyinin altında kalıp yiyecek, güvenli içecek su, sağlık, ba­rınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunu ifade eder.