NACE

(Eurepean Classification of Econo­mic Activities) Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulan ve işyerlerinin faaliyet konularına göre sınıflandırılmasında temel alınan ulus­lararası ekonomik faaliyet sınıflama sistemidir. Ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesinde son versi­yon olan NACE Rev.2 kullanılmaktadır. NACE, Fransızca “Nomenclature géné­rale des Activités économiques dans les Communautés Européennes” terimin­den oluşturulan bir kısaltmadır.