NAFTA

(North American Free Trade Area) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Böl­gesi (NAFTA) ile ilgili anlaşma ABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük vergisi oranlarının indirilerek tica­retin serbestleştirilmesi amacı ile 1994 yılı başında yürürlüğe girmiştir. 2017 ve 2018’de ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle NAFTA yerine yeni bir anlaşmanın yapılması için gö­rüşmeler sürdürülmüştür. Görüşme­lerin sonunda Aralık 2019’da USMCA (United States-Mexico-Canada Agre­ement: ABD-Meksika-Kanada Antlaş­ması) taraflarca kabul edilmiştir.