Nano Parçacık

(Nanoparticle) Nano parçacık üretmek için gerekli aşamalar malzemeyi katı halden atomlara veya iyonlara ayır­maktır. Laboratuvar ortamında cihaz­lar, bu sürecin daha verimli olabilmesi için çoğu hammaddedeki malzemenin atomik seviyede kontrol altında parça­lanması için tasarlanmışlardır. Böylece atomlar birlikte yoğunlaşarak nano parçacık formunu oluşturmaktadırlar.