Narh

(Assize, officially fixed price) Mal ve hizmet fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından belirlenmesidir. Tüketici­yi piyasadaki fiyat iniş çıkışlarından korumak için dönem dönem uygulan­mıştır. Tüketiciyi korumak için temel gıda ve ihtiyaç maddelerine tavan fiyat belirlenmekte, üreticinin zarar görme­sini önlemek için de taban fiyat uygu­lanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde temel gıda maddelerine narh uygulaması yaygınlaşmış ve 1861 yılına kadar devam etmiştir. Ekmek ve şehir içi ulaşım ücretlerine tavan fiyat sınırlanması ise Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda bazı gıda maddeleri için narh belirlenmiştir. Narh uygulaması iyi denetlenemediği takdirde, tüketim malları narhın üstün­de fiyatlarla karaborsada alıcı bulabilir.