Nazım Hesaplar

(Memorandum accounts) İşletmenin varlıklarında veya kaynaklarında artış veya azalış meydana getirmeyen ancak karar alıcılar için önem arz ettiği için takip edilmesi gereken bazı olayların muhasebeleştirilmesi için kullanılan hesaplardır.