Negatif Tasarruf

(Negative savings) Birey, aile ve firma, gelirlerinin üstünde bir harcamada bu­lunmuşsa “negatif tasarruf” söz konusu olur. Bu durumda ya daha önce gerçek­lemiş tasarruflar kullanılır ya da borç­lanmaya gidilir.