Negatif Yatırım

(Negative investment) Bir hesap yılı içinde gerçekleşen toplam yatırım, mevcut sermayenin eskime ve aşınma­sını karşılayacak yatırım miktarından daha düşük düzeyde olduğunda “nega­tif yatırım” söz konusu olur.