Neoklasik İktisat Okulu

(Neoclassical economics school) Alfred Marshall’ın analizleri ile başlayan ve karşılaştırmalı statik analiz yöntemini kullanarak iktisadi davranışları marjinalizm ile açıklayan bir iktisat okulu­dur. Bir ekonomide fiyat mekanizması aracılığıyla bireysel kararlardan hare­ketle makro öngörülerde bulunan, kla­sik okulun liberal ideolojisini sürdüren ve günümüze kadar iktisadi düşünceyi etkileyen okuldur.