Net Dış Varlıklar

(Net foreign assets) Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri ile orta vadeli net döviz kredilerinin ve diğer net dış varlıkların toplamıdır.