Nüfus Politikası

(Population policy) Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus artışı teşvik edildi. Cum­huriyetin kurulmasından önce savaşlar nedeniyle ortaya çıkan nüfus azalmasını telafi etmek için önlemler alındı. 1927­-40 döneminde yıllık nüfus artış hızı yüz­de 2.11’e kadar yükseldi. 1960-85 döne­mindeki ekonomik gelişme nüfus artış hızının ortalama olarak yüzde 2.34 gibi yüksek bir düzeye yükselmesine imkân verdi. Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi de bu eğilimi destekledi.

1965 sonrasında hükümetler nüfus ar­tış hızının düşürülmesini amaçlayan bir nüfus politikası izledi. 2000’li yıl­larda ise devlet yönetimi nüfus artış hızının yükseltilmesini hedefleyen po­litikaları gündeme aldı. Hükümetlerin aldığı kararların nüfus artış hızına etki­si sınırlı kaldı. Nüfus artış hızının esas belirleyici faktörleri ailelerin geleceğe bakış açısı, istihdam imkânları, geçim koşulları ve kentleşme oldu.