Nüfus Projeksiyonları

(Population projections) Devleti, kurumları ve şirketleri yönetenler strateji belirlerken ve planlama yaparken orta ve uzun vadedeki nüfus hakkında bir fikir sahibi olmak isterler. Kişiler için örneğin beş yıl uzun bir dönem kabul edilir. Nüfus tahminlerinde ise beş yıl kısa bir süredir. “Projeksiyon” adı ve­rilen nüfus tahminlerinde çoğunlukla gelecekteki 50 ile 75 yıl arasındaki bir dönem için tahminler yapılır. Bazı pro­jeksiyonlarda farklı doğurganlık hız­larına göre değişik nüfus senaryoları hazırlanır. Yaş grupları ve eğitim konu­sunda yapılan projeksiyonlar daha kısa süreler için düzenlenir.

Sosyal güvenlik kuruluşları nüfus pro­jeksiyonlarını, emeklilerin gelecekteki sayısını tahmin etmek ve gelir- gider dengesini planlamak için kullanır. Ha­yat sigortası şirketlerinin aktüerya he­saplarında projeksiyonlar önemli bir yer tutar. Sanayi şirketleri büyük bir yatırım projesine başlarken üretilecek ürüne ge­lecekte yönelecek talep düzeyini bulmak için nüfus projeksiyonlarından yararlanır. Milli eğitim yatırım planlamasında da projeksiyonlar esas alınır. TÜİK, nü­fus projeksiyonlarında “kuşak- bileşen” yöntemini kullanır. Kuşak bileşenler yöntemi, doğurganlık, ölümlülük ve göç bileşenlerine göre, aynı yaş grubundaki kuşakların yaşam boyu izlenmesi esa­sına dayanır. Kuşaklar yıllık doğum ku­şakları (yaş kuşakları), bileşenler ise do­ğumlar, ölümler ve göçlerdir. Gelecekteki nüfus hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenler Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’nün (United Nations Population Division) ve ABD Nüfus Bürosu’nun (US Census Bureau) internet sitelerindeki Türkiye ile ilgili tahmin ve projeksiyon­ları da inceleyebilirler.

2075 senaryosu: TÜİK’in 2017’den önce yapılan son nüfus projeksiyonun­daki olasılığı en yüksek olan temel se­naryoya göre Türkiye nüfusu 2052’ye kadar artarak 93.4 milyona çıkacak, bu yıldan sonra azalacak ve 2075 yılında 89.2 milyona gerileyecek. Daha yüksek doğurganlık hızlarına göre hesapla­nan ikinci nüfus senaryosunda nüfus 2044’te 100 milyonu aşacak ve 2075’te 119,3 milyona ulaşacak. Toplam doğur­ganlık hızının 2050’ye kadar 3’e yükse­leceği varsayımının esas alındığı üçün­cü senaryoya göre ise nüfus 2039’da 100 milyonu aşacak ve 2075’te 140.7 milyona yükselecek.

2080 senaryosu: TÜİK yukarıdaki projeksiyonu 2018 yılında 2017 nü­fusunu esas alarak yenilemiştir. Yeni projeksiyona göre Türkiye nüfusu 2023 yılında 86.9 milyon, 2040’ta ise 100 mil­yon kişiye ulaşacak. Önceki projeksi­yonda 100 milyon kişilik nüfusa ulaşma yılı 2044 idi. Nüfus 2069 yılına kadar artarak 107.7 milyon kişi ile en yüksek değerine ulaşacak. 2069’dan itibaren azalışa geçecek olan nüfus 2080 yılında 107.1 milyona kişiye gerileyecek. TÜİK bu ana senaryo dışında yüksek ve dü­şük doğurganlık ve nüfus artış hızlarına göre iki senaryo daha üretmiştir.