Nüfus Yoğunluğu

(Population density) Bir ülkede veya bölgede bir kilometrekareye düşen nüfustur. Ülkenin veya bölgenin nüfu­su, yüzölçümüne bölünerek bulunur. 2018 yılı sonunda Türkiye’nin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 106 kişi olmuştur. Nüfus yoğunluğu Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen 1/1.000.000 ölçekli harita baz alınarak hesaplanmaktadır. Türkiye’nin yüzöl­çümü doğal göller ve baraj gölleri hariç 769.604 kilometrekaredir.