Nüfustaki Değişim

(Population change) İki temel demogra­fik süreç olan yıllık doğum ve ölüm sayı­ları arasındaki fark doğal nüfus değişimi­ni verir. Doğumlar fazla olduğunda doğal nüfus artışı vardır. Bu iki temel dinamiğe ek olarak göç de nüfusu etkileyen üçüncü önemli unsurdur. Alınan göç ile verilen göç arasındaki fark dikkate alındığında yıllık net göç sayısına ulaşılır.