Öbek

(Cluster) Birbiriyle ilişki içinde olan firmaların bir araya toplanmaları ve bu firmaların rekabet gücünün artma­sı için gerekli özel mal ve hizmet üre­ticileri, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının da aynı yörede yer alma­ları sonucu oluşan ve Michael Porter tarafından tanımlanan coğrafi alandır.