Ödemesiz Dönem

(Grace period) Bazı borçlanma işlemle­rinde geri ödeme, borç alındıktan belirli bir süre sonra başlar. Borç alınan tarih ile, ödemelerin başladığı tarih arasındaki süre ödemesiz dönem diye adlandırılır.