OECD

(Organization for Economic Coopera­tion and Development: OECD) İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ulus­lararası iktisadi işbirliğini amaçlayan bir kuruluştur. Bu amaç için Avrupa devletleri 1948 yılında kendi aralarında Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı (OEEC) kurmuştur. 1960 yılında ABD ve Kanada’nın da katılmasından sonra OEEC’nin adı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) olarak değiş­tirilmiştir. OECD’nin 20 kurucu üyesin­den biri de Türkiye olmuştur. OECD’nin 2019’daki üye sayısı 36’yı bulmuştur. OECD, çevrenin korunması, teknoloji, eğitim ve sosyal gelişme konularında çalışmalar yapmakta, üye ülkelerin ekonomilerini konu alan raporları belirli periyotlar ile yayınlamaktadır.