OECD Birleşik Öncü Göstergeler Endeksi

(OECD Composite Leading Indicators: CLI) Bu endekste Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) üye ülkelerin sanayi üretimindeki beklen­tileri her ülke için tek bir birleşik gös­tergede verilir. Her ay açıklanan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi (Composite Leading Indicators) sonraki ayların beklentileri hakkında ipuçları sağlar. Birleşik endekste Türkiye’den Merkez Bankası’nın gönderdiği öncü gösterge­ler istatistikleri de hesaba katılır. Tüm üye ülkeleri kapsayan endeks dışında G-7, Euro Bölgesi, AB-15, Türkiye ve beş büyük Asya ülkesi için de endeksler hesaplanır. Endeks her ayın ilk pazarte­si gününün ardından gelen cuma günü öğle saatlerinde kamuoyuna duyurulur.