Offset Anlaşmaları

(Offset agreements) Bir tür dengele­me anlaşmasıdır. Kamu kurum ve ku­ruluşlarının bir yabancı şirketten mal veya hizmet satın aldıklarında yabancı şirketin de Türkiye’den bazı malları it­hal etmesini öngören anlaşmaya offset anlaşması denmektedir. Bir yabancı uçak şirketinden uçak satın alındığın­da anlaşmada bu şirketin Türkiye’den örneğin tekstil ve gıda ithalatı yapması konusunda bir madde konulabilir.