Öğrenme Eğrisi

(Learning curve) Birikimli çıktı ile or­talama ürün maliyetleri veya emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimlili­ği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyimi­nin artışına bağlı olarak açıklayan eğri­dir. Bu eğri öğrenme sürecinin sonucu olarak ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösterir.