Okun Yasası

(Okun’s law) İşsizlik oranının doğal işsizlik oranından sapması ile “gerçek­leşen reel gayrisafi yurtiçi hasılanın do­ğal gayrisafi yurtiçi hasıladan sapması” arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri süren ve A. Okun tarafından geliş­tirilen yasadır. Okun, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik olarak yaptığı ampirik çalışmada doğal işsizlik oranını aşan her ek yüzde 1’lik işsizli­ğin, reel gayrisafi yurtiçi hasılanın, do­ğal gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3 oranında altına düşmesine yol açacağı sonucuna ulaşmıştır.