Oligopson

(Oligopsony) Alıcının sınırlı sayıda, sa­tıcının ise çok olduğu piyasa türüdür. Bu piyasada her alıcı satın aldığı mik­tarın ve ödediği fiyatın rakip firmaların satın alacağı miktara ve ödeyecekleri fi­yata etki edeceğini bilir. Bunun için her oligopsoncu firma, piyasa fiyatını ay­nen kabul etmek yerine, onu etkilemeye çalışır. Eğer firmalar arasında etkileşim ve diğerlerinin kararlarından etkilen­me derecesi zayıf ve bütün firmaların fiyat üzerindeki etkisi önemliyse oligopson piyasasında fiyatın tam rekabet fiyatına yaklaşacağı gözlenebilir.